FORMACIÓ

PRL i Gestió d’Emergències

El recolçament del nostre Sistema de Prevenció Aliè ens permet disposar d’un equip de Tècnics (Superiors i Intermedis) en Prevenció de Riscos Laborals molt consolidat, que complementa la seva experiència en: Avaluació de riscos específics de llocs de treball, implementació de mesures preventives, elaboració de plans d’emergències, investigació d’accidents, entre d’altres; amb unes excel·lents aptituds pedagògiques.

La nostra formació té una orientació: Normativa, divulgadora, motivacional, pràctica i de presa de consciència.

Per a la formació en Emergències comptem amb experts com bombers professionals en actiu i disposem de material (cremadors i safates homologades, simuladors, mànegues, gas no contaminant, extintors etc.) per a la realització de cursos pràctics d’Equips de Primera Intervenció, de Segona Intervenció, Alarma i Evacuació.

Alguns dels nostres tallers en aquesta àrea són:

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • Sensibilització a la Prevenció de Riscos Laborals
 • Prevenció de Riscos laborals Bàsic 30 hores i Delegats 50 hores
 • Prevenció de Riscos laborals Construcció i obra publica Nivell Bàsic 60 hores i Delegats 70 hores
 • Riscos Específics
  • Riscos Elèctrics
  • Riscos Químics
  • Sorolls i Vibració
  • Atmosferes Explosives i Espais Confinats
  • Soldadura
  • Màquines-Eina
  • Radiacions Ionitzants
  • Seguretat Vial i Conducció Segura
 • Risc de Caigudes d’Alçada i al mateix nivell
  • Seguretat en màquines
 • Riscos Laborals en Tasques Administratives i Pantalles de Visualització de Dades
 • Manipulació Manual de Càrregues
 • Conducció de Carretons: Elevadora, Retràctil, Trilateral
 • Plataformes Elevadores
 • Operador de Pont Grua i Polipasts
 • Riscos de Treball en Alçada
 • Ergonomia Industrial
  • Normes: OHSAS 18001
  • Responsabilitat Civil i Investigació d’Accidents
 • Socorrisme Laboral i primers auxilis

GESTIÓ D’EMERGÈNCIES

 • Iniciació a l’ús i maneig d’Extintors
 • EPI: Equips de Primera Intervenció
 • EPI-SOC: Equipo de Primera Intervenció amb Socorrisme
 • ESI: Equips de Segona Intervenció
 • ESI-ERA: Equips de Segona Intervenció amb Respiració Autònoma
 • EAE: Equips d’Alarma i Evacuació
 • EPA: Equips de Primers Auxilis
 • Tallers:
  • Obstrucció de vies respiratòries
  • Suport Vital Bàsic
  • Hemorràgies i xoc
  • Ferides i traumatismes
  • Embenats d'urgència
  • Cremades i congelacions
  • Alteracions de la consciència
  • Intoxicacions agudes
  • Cossos estranys
  • Urgències abdominals, toràciques, ginecològiques i neurològiques
 • Simulacre d’Emergències
 • Assessorament Pla Emergència Interior
 • Emergències en Ruta
 • RCP: Reanimació Cardiopulmonar

més informació

Actualitat

Noves oportunitats pel teu futur professional

Estàs en situació d’atur i en busca de ...

Convocatòria oficial dels Certificats de Professionalitat 2019

 

Ja tenim la nova...

Are you ready?

 

Ja tenim aquí les primeres convocatòries per els exàmens de nivell...

Do you want to take a BULATS TEST?

Grup CIEF és ara partner col·laborador de la...

Formació ocupacional 2018 - 2019 Seu Barcelona

A continuació detallem la informació relativa a la...