CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANS

Pla d'Igualtat

Aconseguir una gestió efectiva de la igualtat entre homes i dones ha passat a ser un requisit indispensable per a una eficaç Direcció Organitzacional. Gestionar la igualtat i la diversitat comporta implementar un Pla d'Igualtat d'Oportunitats integrador. Algunes de les innombrables avantatges que suposa una correcta gestió de la igualtat són:

  • Complir amb la legislació vigent: La incorporació de la Llei 3/2007 estableix una relació de disposicions per a l'avançament de la igualtat de la dona en l'esfera pública i empresarial.
  • Millorar l'absentisme del personal així com altres indicadors (clima laboral, rotació, identificació amb els valors de l'empresa, compromís etc.)
  • Aprofitar el talent i aglutinar la diversitat des de les seves diferents i enriquidores aportacions.
  • Reconeixement empresarial i administratiu que es concreta en millors valoracions en els concursos, contractacions, licitacions, etc. al mateix temps que ens serveix d'element diferenciador de la competència.
  • Adaptar-se al canvi social que implica poder captar i retenir el talent de les noves generacions i millorar socialment la imatge corporativa.

Acompanyem a les empreses per aconseguir la gestió igualitària contemplant les següents fases:

  • Sensibilització i formació inicial
  • Anàlisi de la situació de l’empresa en matèria d’igualtat d’oportunitats
  • Confecció de Memòria
  • Realització del Pla d’Igualtat i implementació de les accions de millora
  • Avaluació i seguiment de les accions i desenvolupament del Pla d’Igualtat en el seu conjunt.

més informació

Actualitat

4ª Edició Curs Líders Alt Rendiment


Acabem l'any amb la 4ª Edició del primer nivell del...

Nova edició Curs Superior: Líders Alt Rendiment

El proper 16 de setembre tindrà lloc l'inici de...

Linkedin la xarxa social professional

Si bé Internet segueix classificant-se dintre dels...

Curs Superior: Líders d'Alt Rendimient

El Curs Superior de Líders d’Alt Rendiment és el resultat...

Agència de Col·locació

CIEF és centre autoritzat per a exercir com Agència de Col·lació amb...

veure totes