FORMACIÓ

Millora Contínua i Productivitat

Hem aprés i crescut al costat dels nostres clients des de principis dels anys 90 en la implementació de la Millora Contínua i eines de la Lean Manufacturing i del Manteniment Totalment Productiu (TPM). Inicialment en empreses del sector auxiliar de l’automoció i tot seguit en d’altres sectors com el farmacèutic, el químic, l’alimentari, les arts gràfiques, el paper i la pasta, etc., fins arribar al món dels serveis i el comerç.

Abordem la formació des de les experiències en l’acompanyament de la posada en marxa de projectes de: Millora Organitzativa, Gestió Participativa, Racionalització de Lay-outs, Optimització de processos o Creació i seguiment d’indicadors per a la Millora Contínua, així com la formació necessària per a tots els actors implicats, des de l’alta Direcció i Comitès de seguiment fins a les estructures intermèdies i el personal operatiu.

Alguns dels nostres tallers en aquesta àrea són:

 • Lean Manufacturing: Eines i Tècniques
 • VSM: Value Stream Mapping
 • JIT: Just in Time
 • 5S
 • Manteniment Primer Nivell
 • TPM: Manteniment Total Productiu
 • SMED: Canvi Ràpid de Utillatges
 • Jidoka
 • Kanban
 • Poka Yoke
 • Cèl·lules de manufactura
 • Estandardització de Processos
 • Producció Flexible
 • One Piece Flow
 • OPL: One Point Leason
 • Visual Factory
 • Six Sigma
 • DOE: Disseny d’Experiments
 • Metodologies de Resolució de Problemes: PDCA, Global 8D,…
 • AMFE: Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes
 • Kaizen: Millora Contínua
 • Implantació de Grups de Millora
 • Equips Autònoms de Producció
 • Tècniques de Autocontrol
 • Cronometratge Industrial – Millora de Mètodes i Temps
 • MTM I y MTM II

més informació

Actualitat

Noves oportunitats pel teu futur professional

Estàs en situació d’atur i en busca de ...

Convocatòria oficial dels Certificats de Professionalitat 2019

 

Ja tenim la nova...

Are you ready?

 

Ja tenim aquí les primeres convocatòries per els exàmens de nivell...

Do you want to take a BULATS TEST?

Grup CIEF és ara partner col·laborador de la...

Formació ocupacional 2018 - 2019 Seu Barcelona

A continuació detallem la informació relativa a la...