El senat aprova definitivament la llei de la formació per al treball

La comissió de treball i seguretat del Senat, ha aprovat amb data 25/08/2015 la llei de Reforma del Sistama de Formació Professional per al treball en l’àmbit laboral. Conclou així la tramitació com a Projecte de Llei del Reial Decret-llei 4/2015, de març.

La norma s’aprova amb les aportacions de tots els Grups Parlamentaris, i amb el suport de més del 90% dels vots en el Congrés i el Senat.

Les claus del nou model

  • En el nou model, la formació en el sí de l’empresa serà clau i comptarà amb la màxima flexibilitat en la gestió, inclosa la possibilitat d’ impartició en la pròpia empresa quant disposin dels mitjans necessaris per a dur-la a terme, siguin propis o contractats.
  • En la formació programada per les empreses, les accions formatives estaran subjectes a una durada mínima de dues hores. En qualsevol cas, no tindran la consideració d’accions formatives les activitats d’índole informativa o divulgativa l’objecte de les quals no sigui el desenvolupament d’un procés de formació.
  • Les empreses podran optar per encomanar, l’organització de la formació a una entitat externa. En aquest cas la impartició de la formació es realitzarà per una entitat formativa acreditada i/o inscrita en el registre d’entitats de formació habilitat per l’Administració pública competent. Ni l’activitat d’organització ni la d’ impartició podran ser objecte de subcontractació. No s’entendrà que s’hagi encomanat a l’organització de la formació a una entitat externa, quan l’activitat a desenvolupar per aquesta es limiti a les funcions de les gestions administratives necessàries per a la correcta aplicació de les bonificacions.
  • Principi de tolerància zero contra el frau, dotant de major visibilitat i difusió a les situacions de pràctiques dolentes i incompliments i sobretot, mitjançant la creació d’una Unitat Especial, dintre de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per al control de les activitats de formació amb capacitat efectiva de sanció per irregularitats.
  • S’aprova un nou règim sancionador que inclou, entre altres qüestions, la impossibilitat per als beneficiaris de tornar a treballar per a l’Administració pública en l’àmbit de la formació durant cinc anys, quan hagin incomplert la legalitat.
  • En el tràmit parlamentari destaquen com a novetats la possibilitat que empreses de menys de 100 treballadors puguin agrupar-se per a facilitar el seu accés a la formació  i que les de menys de 50 treballadors puguin acumular el seu crèdit de formació durant dos anys per afavorir la realització d’accions formatives de qualitat. A més, resten exemptes de cofinançament les empreses de menys de cinc treballadors fet que afectarà a més de 1.200.000 empreses.

Entrada en vigor

Al dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Els mantindrem informats tan aviat com es faci efectiva aquesta publicació al BOE

Destacats

Noves oportunitats pel teu futur professional

Estàs en situació d’atur i en busca de...

Convocatòria oficial dels Certificats de Professionalitat 2019

 

Ja tenim...

Are you ready?

 

Ja tenim aquí les primeres convocatòries per els exàmens...

Formació ocupacional 2018 - 2019 Seu Barcelona

A continuació detallem la informació...

Aprovada Formació Ocupacional 2017-2018 Seu Reus

 ...

Canal Cief