El senat aprova definitivament la llei de la formació per al treball

La comissió de treball i seguretat del Senat, ha aprovat amb data 25/08/2015 la llei de Reforma del Sistama de Formació Professional per al treball en l’àmbit laboral. Conclou així la tramitació com a Projecte de Llei del Reial Decret-llei 4/2015, de març.

La norma s’aprova amb les aportacions de tots els Grups Parlamentaris, i amb el suport de més del 90% dels vots en el Congrés i el Senat.

Les claus del nou model

  • En el nou model, la formació en el sí de l’empresa serà clau i comptarà amb la màxima flexibilitat en la gestió, inclosa la possibilitat d’ impartició en la pròpia empresa quant disposin dels mitjans necessaris per a dur-la a terme, siguin propis o contractats.
  • En la formació programada per les empreses, les accions formatives estaran subjectes a una durada mínima de dues hores. En qualsevol cas, no tindran la consideració d’accions formatives les activitats d’índole informativa o divulgativa l’objecte de les quals no sigui el desenvolupament d’un procés de formació.
  • Les empreses podran optar per encomanar, l’organització de la formació a una entitat externa. En aquest cas la impartició de la formació es realitzarà per una entitat formativa acreditada i/o inscrita en el registre d’entitats de formació habilitat per l’Administració pública competent. Ni l’activitat d’organització ni la d’ impartició podran ser objecte de subcontractació. No s’entendrà que s’hagi encomanat a l’organització de la formació a una entitat externa, quan l’activitat a desenvolupar per aquesta es limiti a les funcions de les gestions administratives necessàries per a la correcta aplicació de les bonificacions.
  • Principi de tolerància zero contra el frau, dotant de major visibilitat i difusió a les situacions de pràctiques dolentes i incompliments i sobretot, mitjançant la creació d’una Unitat Especial, dintre de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per al control de les activitats de formació amb capacitat efectiva de sanció per irregularitats.
  • S’aprova un nou règim sancionador que inclou, entre altres qüestions, la impossibilitat per als beneficiaris de tornar a treballar per a l’Administració pública en l’àmbit de la formació durant cinc anys, quan hagin incomplert la legalitat.
  • En el tràmit parlamentari destaquen com a novetats la possibilitat que empreses de menys de 100 treballadors puguin agrupar-se per a facilitar el seu accés a la formació  i que les de menys de 50 treballadors puguin acumular el seu crèdit de formació durant dos anys per afavorir la realització d’accions formatives de qualitat. A més, resten exemptes de cofinançament les empreses de menys de cinc treballadors fet que afectarà a més de 1.200.000 empreses.

Entrada en vigor

Al dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Els mantindrem informats tan aviat com es faci efectiva aquesta publicació al BOE

Destacats

Ponència sobre Plans d'Igualtat a la empresa: "El valor d'una cultura igualitària"

El...

Presentació metodologia B-learning

Grup CIEF i la Cambra de Comerç de Reus treballem...

Celebra l'estiu i format a Grup CIEF

Ja arriba l’estiu i les jornades intensives, les...

Nova presentació de serveis Grup CIEF

...

Noves oportunitats pel teu futur professional

Estàs en situació d’atur i en busca de...

Canal Cief