SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

Seguretat Industrial

El nostre servei de prevenció compta amb tècnics especialistes en Seguretat Industrial capacitats per a realitzar i assessorar sobre la manera més eficaç i eficient de dur a terme:

 • Avaluacions de Riscos.
 • Plans de Prevenció.
 • Manuals d’Autoprotecció/ Plans d’Emergència.
 • Plans de Seguretat Específics.
 • Estudis d’adequació de maquinària (RD 1215/97).
 • Inspeccions de Seguretat.Assessorament en  EPI’s.
 • Assessorament sobre els mitjans e protecció contra incendis.
 • Simulacres.
 • Diagnòstics del sistema de GPRL.
 • Assistència davant Autoritat Laboral.
 • Investigacions d’accidents.
 • Informes de seguretat.
 • Auditories internes SGPRL.

més informació

Actualitat

Inaugurem Centre Mèdic Orion

Grup CIEF inaugura el CENTRE MÈDIC D’ORION en...

Formació Online d'Alèrgens i Intoleràncies Alimentàries UE 1169/2011 y RD 126/2015

En aquest curs...

Formació en Suport Vital Bàsic i Desfibrilació Externa per a personal no sanitari

ORION...

Orión Prevención: Entitat homologada per a impartir formació de TPC

 

Amb data 18 d’...

Plans d’autoprotecció

La publicació el 29 de juny del Reial Decret 82/2010, estableix l'obligació...

veure totes