Orión Prevención: Entitat homologada per a impartir formació de TPC

 

Amb data 18 d’octubre de 2013, l’empresa Orión Prevención sl integrada en Grup CIEF, ha estat homologada per la Fundación Laboral de la Construcción per a la impartició dels cursos vinculats a la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

Tots aquells clients de Grup CIEF que desitgin o hagin de cursar alguna de les especialitats d’aquest àmbit, podran fer-lo a través de Orión Prevención sl que és el Servei de Prevenció aliè del grup.

Entitat: Orión Prevención sl

Número de registre: 1410132203

Relació d’accions formatives homologades

 • Aula permanent o nivell inicial
 • Personal directiu d’empresa
 • Responsables d’obra i tècnics d’execució
 • Comandaments intermedis
 • Delegats de prevenció
 • Administratius
 • Paleteria
 • Treballs de demolició i rehabilitació
 • Encofrats
 • Ferrallats
 • Revestiment de guix
 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Canteria
 • Pintura
 • Solats i alicatats
 • Operadors d’aparells elevadors
 • Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres
 • Operadors d’equips manuals
 • Nivell bàsic de prevenció en la construcció
 • Paleteria (6)
 • Treballs de demolició i rehabilitació (6h)
 • Encofrats (6h)
 • Ferrallats (6h)
 • Revestiment de guix (6)
 • Canteria (6h)
 • Pintura (6h)
 • Solats i alicatats (6h)
 • Electricitat (6h)
 • Fontaneria (6h)
 • Operadors d’aparells elevadors (6h)
 • Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres (6h)
 • Operadors d’equips manuals (6h)
 • Instal·lador de finestres i acristalaments
 • Instal·lador de ròtuls
 • Instal·lador d’elements de carpinteria i mobles
 • Instal·lador d’elements de carpinteria i mobles (6h)
 • Muntador d’estructures de fusta
 • Muntador d’estructures de fusta (6h)
 • Treballs d’aillament i impermeabilització
 • Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars
 • Treballs de muntatge d’estructures tubulars
 • Estabilització d’explanades i estès de ferms
 • Col·locació de materials de cubriment
 • Conservació i explotació de carreteres
 • Execució de túnels i sosteniments de les excavacions subterrànies i dels taluts
 • Cimentacions especials, sondejos i perforacions
 • Treballs de construcció i manteniment de vies fèrrees
 • Treballs marítims
 • Treballs de xarxes d’abastament , sanejament i pous de fonamentació
 • Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra
 • Operari de taller de materials
 • Treballs d’aillament i impermeabilització (6)
 • Treballs de muntatge d’estructures tubulars (6h)
 • Operari d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars (6)
 • Estabilització d’explanades i estès de ferms (6h)
 • Col·locació de materials de cubriment (6h)
 • Conservació i explotació de carreteres (6h)
 • Execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànees i dels taluts (6h)
 • Cimentacions especials, sondejos i perforacions (6h)
 • Treballs de contrucció i manteniment de vies fèrrees (6h)
 • Treballs marítims (6h)
 • Treballs de xarxes d’abastament , sanejament i pous de fonamentació
 • Treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra (6h)
 • Operari de taller de materials (6h)

Destacats

Connecta't al Talent

Comencem l'any amb energies renovades i amb moltes ganes de...

Ponència sobre Plans d'Igualtat a la empresa: "El valor d'una cultura igualitària"

El...

Presentació metodologia B-learning

Grup CIEF i la Cambra de Comerç de Reus treballem...

Celebra l'estiu i format a Grup CIEF

Ja arriba l’estiu i les jornades intensives, les...

Nova presentació de serveis Grup CIEF

...

Canal Cief