BONIFICACIONS

Normativa (+ RTL)

“Las empresas dispondrán de uncrédito de formación, el cual podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a medida que se realiza la comunicación de finalización de las acciones formativas. … (Art. 9 de la Ley 30/2015)

Capítol I Disposicions generals (Descarregar PDF)

 • Objecte i àmbit d'aplicació

Capítol II Planificació i finançament de la formació professional per al treball (Descarregar PDF)

 • Financiació (Art.6)
 • Mòduls econòmics (Art.7)
 • Costos de formació (Art.7)

Capítol III Programació i execució de la formació (Descarregar PDF)

 • Durada de les accions formatives (Art. 8)
 • Modalitats d'alta: bonificada, grup d'empresa, organitzadora (Art. 9-12)
 • Cofinançament privat (Art. 9)
 • Informació a la Representació Legal dels treballadors (Art. 9)
 • Comunicació d'inici i finalització (Art. 12)
 • Modalitats d'impartició (Art. 14)
 • Acreditació i registre d'entitats de formació (Art.15)
 • Obligacions de les entitats de formació (Art.16)

Capítol IV Control de la formació i règim sancionador (Descarregar PDF)

 • Seguiment i control (Art. 17-18)
 • Infraccions i sancions (Art. 19)

Descarregar:

Actualitat

Crèdit de formació professional i plantilla actualitzada

Amb data 8 de maig s’ha ...

Actiu aplicatiu FEFE per a les formacions de l'exercici 2017

 

Grup CIEF com entitat...

Quota de formació professional i plantilla de les empreses 2016

Actualització de les dades de...

El senat aprova definitivament la llei de la formació per al treball

La comissió de treball i...

Reforma del Sistema de Formació Professional per al treball

Real Decreto ley4/2015, de 22 de març...

veure totes