LEAN - SIX SIGMA - ISO

5S

L'estratègia de les 5S és una metodologia pràctica per a l'establiment i manteniment del lloc de treball: Ben organitzat, Ordenat i Net. L'objectiu és millorar les condicions de seguretat, qualitat en l'entorn de treball i en la vida diària. La metodologia està integrada per cinc paraules japoneses que inicien amb la lletra "s", i que resumeixen tasques simples que faciliten l'execució eficient de les activitats laborals.

SEIRI Classificar Separar els elements necessaris dels que són innecessaris i eliminar de l’àrea de treball aquests últims.
SEITON Ordenar Ordenar, organitzar i retolar els elements necessaris de manera que estiguin disponibles i fàcilment accessibles.
SEISO Netejar Eliminar la pols i la brutícia. Fer la neteja d’inspecció.
SEIKETSU Estandarditzar Mantenir l’àrea de treball higiènica mitjançant la millora de les tres “S” anteriors.
SHITSUKE Disciplina Respectar les regles pel propi convenciment. Canviar els hàbits mitjançant la continuïtat i la pràctica.

En el Departament de Consultoria en Organització comptem amb un equip de consultors que poden ajudar a implantar 5S en la seva Organització sigui qui sigui el sector al què pertany, l’únic requisit és la voluntat de fer-ho.

És important considerar que un projecte d'aquesta magnitud està basat en la Gestió Participativa. Involucrar tots és una meta aparentment fàcil, però aspectes com ara: la comunicació, la motivació, la formació, el treball en equip, la flexibilitat, la polivalència, el compromís de resultats i la metodologia d'anàlisi dels problemes, adquireixen una importància fonamental per aconseguir que les persones "normals" fem coses extraordinàries.

més informació

Actualitat

Inici Curs Superior Lean Management

El passat divendres 21 d’octubre de 2016 va començar el ...

Taller Lean Office

Grup CIEF presenta un nou taller d’impacte: LEAN OFFICE. L’...

Nova Iso 9001:2015

Adelantem els canvis clau de la nova ISO 9001:2015

S’està preparant la...

ISO 22000:2005

Sistema de Gestió per a la Inoculació dels Aliments

Requisits per a...

Learning Pill: Lean Office

Atenent als principis de la filosofia Lean, aquest mes us presentem el...

veure totes