Grup CIEF centre homologat per a la impartició de cursos de Gasos Fluorats

Recentment, hem rebut a Grup CIEF la resolució del Servei de Seguretat d’Instal·lacions, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. En la mateixa, es dictamina que el nostre centre ha estat autoritzat per a poder impartir diferents programes formatius en la modalitat semi-presencial, sobre la comercialització i manipulació de gasos fluorats i d’equips basats en els mateixos, a més de la certificació dels professionals que els utilitzin.

 

 

Els Cursos  que Grup CIEF impartirà es basaran en els següents programes formatius, anteriorment mencionats i a continuació detallats, corresponents a l’Annex II del Reial Decret 115/2017:

  • PF-1: Curs complementari sobre la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

o   De 30 hores, de les quals: 12h de pràctica y 18h teòriques.

  • PF-2: Curs bàsic sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

o   De 90 hores, de les quals: 60h de pràctica y 30h teòriques.

  • PF-3: Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de refrigerants fluorats.

o   De 30 hores, de les quals: 10h de pràctica y 20h teòriques.

  • PF-4: Curs sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de refrigerants fluorats.

o   De 320 hores, de les quals: 220h de pràctica y 100h teòriques.

  • PF-5: Curs sobre manipulació de sistemes frigorífics que empren refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones instal·lades en vehicles.

o   De 44 hores, de les quals: 16h de pràctica y 28h teòriques.

  • PF-6: Curs sobre manipulació d’equips de protecció contra incendis que empren gasos fluorats com agent extintor.

o   De 18 hores, de les quals: 6h de pràctica y 12h teòriques.

  • PF-7: Curs sobre manipulació de dissolvents que continguin gasos fluorats y equips que els empren.

o   De 11 hores, de les quals: 3h de pràctica y 8h teòriques.

  • PF-8: Curs sobre recuperació de SF6 d’equips de commutació d’alta tensió.

o   De 18 hores, de les quals: 6h de pràctica y 12h teòriques.

En el cas dels PF-1, PF-2, PF-3, PF-4 i PF-6, tan les classes teòriques com les pràctiques es realitzaran en les nostres instal·lacions ubicades al C/Francesc Tàrrega, 14, 3r de Barcelona. En el cas del programa formatiu PF-5, la part pràctica es realitzarà a les instal·lacions de Tallers Aguilera, ubicats al C/Francesc Tàrrega, 23 de Barcelona. Finalment, en el cas dels programes PF-7 i PF-8, la part pràctica es realitzarà a les empreses usuàries de la formació. 

Destacats

Convocatòria oficial dels Certificats de Professionalitat 2019

 

Ja tenim...

Are you ready?

 

Ja tenim aquí les primeres convocatòries per els exàmens...

Formació ocupacional 2018 - 2019 Seu Barcelona

A continuació detallem la informació...

Aprovada Formació Ocupacional 2017-2018 Seu Reus

 ...

Aprovada Formació Ocupacional 2017-2018 Seu Barcelona

 

Amb data 10 de...

Canal Cief