Grup CIEF centre homologat per a la impartició de cursos de Gasos Fluorats

Recentment, hem rebut a Grup CIEF la resolució del Servei de Seguretat d’Instal·lacions, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. En la mateixa, es dictamina que el nostre centre ha estat autoritzat per a poder impartir diferents programes formatius en la modalitat semi-presencial, sobre la comercialització i manipulació de gasos fluorats i d’equips basats en els mateixos, a més de la certificació dels professionals que els utilitzin.

 

 

Els Cursos  que Grup CIEF impartirà es basaran en els següents programes formatius, anteriorment mencionats i a continuació detallats, corresponents a l’Annex II del Reial Decret 115/2017:

  • PF-1: Curs complementari sobre la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

o   De 30 hores, de les quals: 12h de pràctica y 18h teòriques.

  • PF-2: Curs bàsic sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats.

o   De 90 hores, de les quals: 60h de pràctica y 30h teòriques.

  • PF-3: Curs complementari sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de refrigerants fluorats.

o   De 30 hores, de les quals: 10h de pràctica y 20h teòriques.

  • PF-4: Curs sobre manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de refrigerants fluorats.

o   De 320 hores, de les quals: 220h de pràctica y 100h teòriques.

  • PF-5: Curs sobre manipulació de sistemes frigorífics que empren refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones instal·lades en vehicles.

o   De 44 hores, de les quals: 16h de pràctica y 28h teòriques.

  • PF-6: Curs sobre manipulació d’equips de protecció contra incendis que empren gasos fluorats com agent extintor.

o   De 18 hores, de les quals: 6h de pràctica y 12h teòriques.

  • PF-7: Curs sobre manipulació de dissolvents que continguin gasos fluorats y equips que els empren.

o   De 11 hores, de les quals: 3h de pràctica y 8h teòriques.

  • PF-8: Curs sobre recuperació de SF6 d’equips de commutació d’alta tensió.

o   De 18 hores, de les quals: 6h de pràctica y 12h teòriques.

En el cas dels PF-1, PF-2, PF-3, PF-4 i PF-6, tan les classes teòriques com les pràctiques es realitzaran en les nostres instal·lacions ubicades al C/Francesc Tàrrega, 14, 3r de Barcelona. En el cas del programa formatiu PF-5, la part pràctica es realitzarà a les instal·lacions de Tallers Aguilera, ubicats al C/Francesc Tàrrega, 23 de Barcelona. Finalment, en el cas dels programes PF-7 i PF-8, la part pràctica es realitzarà a les empreses usuàries de la formació. 

Destacats

Connecta't al Talent

Comencem l'any amb energies renovades i amb moltes ganes de...

Ponència sobre Plans d'Igualtat a la empresa: "El valor d'una cultura igualitària"

El...

Presentació metodologia B-learning

Grup CIEF i la Cambra de Comerç de Reus treballem...

Celebra l'estiu i format a Grup CIEF

Ja arriba l’estiu i les jornades intensives, les...

Nova presentació de serveis Grup CIEF

...

Canal Cief