LEAN - SIX SIGMA - ISO

Sistemes de Gestió

Els principis d'una bona gestió, la implementació i els aspectes normatius són la base comú compartida pels Sistemes de: Gestió de la Qualitat, Gestió Medi Ambiental i Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals.

Factors que han determinat la implementació d’aquests Sistemes:

  • La Qualitat s’ha desenvolupat impulsada per la necessitat de millorar la competitivitat empresarial.
  • La Seguretat ha estat promoguda per l'establiment de regulacions governamentals i per la mediació de les Organitzacions Sindicals.
  • La legislació i la conscienciació social han desenvolupat l'aplicació d'aquestes pràctiques en matèria Medi Ambiental.

Independentment dels factors que han determinat l'origen i desenvolupament, els tres Sistemes comparteixen una filosofia comú basada en la gestió.

Des del Departament de Consultoria en Organització adaptem els requisits i pautes de les Normes ISO 9000, ISO 14000 i OHSAS 18000 a les característiques particulars de cada Organització, considerant que no hi ha dues empreses iguals i que cadascuna necessita una solució personalitzada i a la seva mida.

Oferim: Diagnòstics, alternatives i solucions adaptades a cada cas concret per a una implementació total, simple i eficaç d'un Sistema Integrat de Gestió (Qualitat Medi Ambient Salut Seguretat Ocupacional). Així mateix podem implementar qualsevol dels referencials ISO per separat.

més informació

Actualitat

Inici Curs Superior Lean Management

El passat divendres 21 d’octubre de 2016 va començar el ...

Taller Lean Office

Grup CIEF presenta un nou taller d’impacte: LEAN OFFICE. L’...

Nova Iso 9001:2015

Adelantem els canvis clau de la nova ISO 9001:2015

S’està preparant la...

ISO 22000:2005

Sistema de Gestió per a la Inoculació dels Aliments

Requisits per a...

Learning Pill: Lean Office

Atenent als principis de la filosofia Lean, aquest mes us presentem el...

veure totes