CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANS

Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses, generalment amb l'objectiu de millorar la seva situació competitiva, la seva imatge i el seu valor afegit.

La RSE correctament entesa i aplicada per les organitzacions, pot impactar positivament en els nivells externs i interns de la seva gestió:

  • A nivell extern: Per definir les relacions de l'empresa amb els públics claus, entorn social i mediambiental com: Organitzacions no governamentals, entitats d'interès social, consumidors, etc.
  • A nivell intern: Per mantenir una relació coherent amb els elements socials de la pròpia activitat de l'empresa (RRHH, salut, seguretat laboral, formació i participació dels treballadors, gestió de qualitat o gestió mediambiental).

En aquest sentit, el nostre equip de consultors donarà suport a la Companyia en el disseny del seu Pla Estratègic de RSC a partir de 3 línies d'acció fonamentals:

  1. Anàlisi: Desenvolupar una definició de la missió, els objectius i els valors d'empresa així com un anàlisi interno i de l'entorn (identificació dels stakeholders, anàlisi de riscos i oportunitats reputacionals, benchmarking de la competència, etc.).
  2. Formulació i implantació de l'estratègia de RSC que permeti eliminar les diferències estructurals i funcionals entre la situació actual de l'empresa i la que s'estableixi com a objectiu en el Pla d'RSC.
  3. Avaluació i control: Mesurament dels resultats mitjançant indicadors de RSC, elaboració d'una auditoria social i mediambiental i redacció de la memòria de sostenibilitat.

La nostra intervenció en aquest sentit, té com a fi que en desenvolupar un Pla de RSC, l'empresa obtingui:

  • La millora de les inversions en augmentar el valor de l'empresa, generant noves oportunitats comercials i avantatges competitius.
  • La diferenciació entre l'oferta comercial, afavorint la fidelització del client.
  • La millora de les relacions amb el seu entorn.
  • La consolidació de la cultura corporativa i el comportament ètic, millorant la imatge i la reputació de la Companyia, permetent noves oportunitats de comunicació.

més informació

Actualitat

Ponència sobre Plans d'Igualtat a la empresa: "El valor d'una cultura igualitària"

El proper 16 d...

4ª Edició Curs Líders Alt Rendiment


Acabem l'any amb la 4ª Edició del primer nivell del...

Nova edició Curs Superior: Líders Alt Rendiment

El proper 16 de setembre tindrà lloc l'inici de...

Linkedin la xarxa social professional

Si bé Internet segueix classificant-se dintre dels...

Curs Superior: Líders d'Alt Rendimient

El Curs Superior de Líders d’Alt Rendiment és el resultat...

veure totes