SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ

Presentació

El nostre grup compta amb Orión Prevención SL, un servei de prevenció aliè acreditat en 2002 (SP-052-B).

El 2007 Orión Prevención SL va passar a formar part de Grup CIEF amb l'objectiu de complementar els serveis de la Companyia i oferir així una més ampla col·laboració als nostres clients, en la integració de la prevenció en el seu Sistema de Gestió i en la implantació dels principis fonamentals de l'Acció Preventiva.

Orientats a la petita i mitjana empresa Orión Prevención, S.L. ha desenvolupat uns procediments de treball adaptats a les necessitats d’aquestes. El nostre servei es caracteritza per la proximitat, la flexibilitat i la capacitat de resposta tècnica i humana, el que ens permet aproximar els requisits legals a la realitat de cada empresa des de una perspectiva de col·laboració i facilitació.

Per assolir els nostres objectius i els dels nostres clients Orión Prevención, S.L. compta a més dels recursos exigits per l’Administració, amb les sinergies generades amb la resta d’empreses del grup. El resultat es tradueix en una avantatge competitiu per damunt de la resta de Serveis de Prevenció Aliens acreditats a Catalunya.

El nostre equip està format per Tècnics Superiors amb una àmplia experiència en diferents sectors. A més compten amb el suport proporcionat per especialistes de la resta d’empreses del grup i tècnics d’altres serveis de prevenció amb els que s’han establert acords de col·laboració.

 

Els nostres serveis:

 

  • Seguretat Industrial
  • Higiene Industrial
  • Ergonomia i Psicosociologia
  • Vigilància de la Salut
  • Consultoria en Prevenció de Riscos Laborals

 

més informació

Actualitat

Inaugurem Centre Mèdic Orion

Grup CIEF inaugura el CENTRE MÈDIC D’ORION en...

Formació Online d'Alèrgens i Intoleràncies Alimentàries UE 1169/2011 y RD 126/2015

En aquest curs...

Formació en Suport Vital Bàsic i Desfibrilació Externa per a personal no sanitari

ORION...

Orión Prevención: Entitat homologada per a impartir formació de TPC

 

Amb data 18 d’...

Plans d’autoprotecció

La publicació el 29 de juny del Reial Decret 82/2010, estableix l'obligació...

veure totes