LEAN - SIX SIGMA - ISO

Eines

Quan es parla de Lean Management, Six Sigma i TPM, una de les coses que primer ve a la nostra ment és l’enumeració d’una interminable llista d’estratègies, metodologies i eines. Lean Management, Six Sigma i TPM constitueixen complets Sistemes de Gestió que afecten a l'Organització des de les seves plantes de producció fins a les seves estructures de gestió. No obstant, al llarg del procés d'implantació d'aquests Sistemes la millor manera d'assolir un objectiu concret és a partir de la correcta implantació d'alguna d'aquestes eines.

En aquest sentit, des de l'àrea de Consultoria en Organització oferim l'assessoria necessària per a assolir un adequat nivell d'implantació de l'eina seleccionada. En tots els casos l'esquema a seguir serà:

FASE 1. Diagnosi
Analitzarem en profunditat les necessitats de l'empresa per a detectar les diferents oportunitats de millora i així poder recomanar l'eina més adequada.

FASE 2. Planificació
Un cop acotat el problema i seleccionada l'eina de millora idònia, conjuntament amb els membres de l'Organització involucrats en el projecte, es fa una planificació dels objectius i els timings.

FASE 3. Execució del projecte
Desenvolupament a partir d'uns objectius clarament definits i quantificats.

FASE 4. Avaluació
Revisió dels resultats obtinguts.

FASE 5. Millora contínua
Establiment de la metodologia KAIZEN (Millora contínua) per assegurar que el nivell de millora assolit es pugui mantenir en el temps.

més informació

Actualitat

Inici Curs Superior Lean Management

El passat divendres 21 d’octubre de 2016 va començar el ...

Taller Lean Office

Grup CIEF presenta un nou taller d’impacte: LEAN OFFICE. L’...

Nova Iso 9001:2015

Adelantem els canvis clau de la nova ISO 9001:2015

S’està preparant la...

ISO 22000:2005

Sistema de Gestió per a la Inoculació dels Aliments

Requisits per a...

Learning Pill: Lean Office

Atenent als principis de la filosofia Lean, aquest mes us presentem el...

veure totes