CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANS

Responsabilitat Social Corporativa

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses, generalment amb l'objectiu de millorar la seva situació competitiva, la seva imatge i el seu valor afegit.

La RSE correctament entesa i aplicada per les organitzacions, pot impactar positivament en els nivells externs i interns de la seva gestió:

  • A nivell extern: Per definir les relacions de l'empresa amb els públics claus, entorn social i mediambiental com: Organitzacions no governamentals, entitats d'interès social, consumidors, etc.
  • A nivell intern: Per mantenir una relació coherent amb els elements socials de la pròpia activitat de l'empresa (RRHH, salut, seguretat laboral, formació i participació dels treballadors, gestió de qualitat o gestió mediambiental).

En aquest sentit, el nostre equip de consultors donarà suport a la Companyia en el disseny del seu Pla Estratègic de RSC a partir de 3 línies d'acció fonamentals:

  1. Anàlisi: Desenvolupar una definició de la missió, els objectius i els valors d'empresa així com un anàlisi interno i de l'entorn (identificació dels stakeholders, anàlisi de riscos i oportunitats reputacionals, benchmarking de la competència, etc.).
  2. Formulació i implantació de l'estratègia de RSC que permeti eliminar les diferències estructurals i funcionals entre la situació actual de l'empresa i la que s'estableixi com a objectiu en el Pla d'RSC.
  3. Avaluació i control: Mesurament dels resultats mitjançant indicadors de RSC, elaboració d'una auditoria social i mediambiental i redacció de la memòria de sostenibilitat.

La nostra intervenció en aquest sentit, té com a fi que en desenvolupar un Pla de RSC, l'empresa obtingui:

  • La millora de les inversions en augmentar el valor de l'empresa, generant noves oportunitats comercials i avantatges competitius.
  • La diferenciació entre l'oferta comercial, afavorint la fidelització del client.
  • La millora de les relacions amb el seu entorn.
  • La consolidació de la cultura corporativa i el comportament ètic, millorant la imatge i la reputació de la Companyia, permetent noves oportunitats de comunicació.

més informació

Actualitat

4ª Edició Curs Líders Alt Rendiment


Acabem l'any amb la 4ª Edició del primer nivell del...

Nova edició Curs Superior: Líders Alt Rendiment

El proper 16 de setembre tindrà lloc l'inici de...

Linkedin la xarxa social professional

Si bé Internet segueix classificant-se dintre dels...

Curs Superior: Líders d'Alt Rendimient

El Curs Superior de Líders d’Alt Rendiment és el resultat...

Agència de Col·locació

CIEF és centre autoritzat per a exercir com Agència de Col·lació amb...

veure totes