BONIFICACIONS

Calcular el crédit

El crèdit anual d'una empresa es calcula sobre la base de les cotitzacions de la seguretat social en concepte de formació professional de l'any anterior, al qual se li aplica un percentatge de bonificació en funció de la seva plantilla mitjana:

  • Empreses de 6 a 9 treballadors disposen d’un crèdit del 100% de la quota ingresada
  • Empreses de 10 a 49 treballadors disposen d’un crèdit del 75% de la quota ingresada
  • Empreses de 50 a 249 treballadors disposen d’un crèdit del 60% de la quota ingresada
  • Empreses a partir de 250 treballadors disposen d’un crèdit del 50%. de la quota ingresada

Les empreses de 1 a 5 treballadors tindran un crèdit de formació de 420€ anuals.

SIMULADOR DE CRÉDIT DE LA FTFE

més informació

Actualitat

Crèdit de formació professional i plantilla actualitzada

Amb data 8 de maig s’ha ...

Actiu aplicatiu FEFE per a les formacions de l'exercici 2017

 

Grup CIEF com entitat...

Quota de formació professional i plantilla de les empreses 2016

Actualització de les dades de...

El senat aprova definitivament la llei de la formació per al treball

La comissió de treball i...

Reforma del Sistema de Formació Professional per al treball

Real Decreto ley4/2015, de 22 de març...

veure totes