Crèdit de formació professional i plantilla actualitzada

Amb data 9 de maig s’ha actualitzat la informació relativa a la plantilla mitja de treballadors de l’any 2016, la quota de formació professional i els comptes de cotització facilitats per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), així com el crèdit 2017 validat per a la formació contínua.

En cas que l'empresa hagi experimentat un canvi societari tindrà que acreditar-ho davant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), amb la finalitat que totes les dades de la quota i la plantilla s’assignin correctament.

El crèdit destinat a la formació dels treballadors, podrà ser utilitzat durant tot el 2017, sent el dia 31 de desembre la data límit d’utilització. Grup CIEF, com entitat líder en l’outsourcing de la gestió de les bonificacions per a la formació, pot col·laborar amb totes aquelles empreses o entitats que desitgin utilitzar el crèdit disposat per aquest any.

Destacats

Convocatòria oficial dels Certificats de Professionalitat 2019

 

Ja tenim...

Are you ready?

 

Ja tenim aquí les primeres convocatòries per els exàmens...

Formació ocupacional 2018 - 2019 Seu Barcelona

A continuació detallem la informació...

Aprovada Formació Ocupacional 2017-2018 Seu Reus

 ...

Aprovada Formació Ocupacional 2017-2018 Seu Barcelona

 

Amb data 10 de...

Canal Cief