BONIFICACIONS

Presentació

Grup CIEF és una de les entitats líders a l’Estat en l’outsourcing de la gestió de les bonificacions per a la formació davant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

La nostra experiència en aquest camp comença el 1993, quan iniciem les nostres primeres col·laboracions per a sol·licitar les subvencions per formació a FORCEM. Estem orgullosos del fet que la gran majoria d’empreses que han confiat en Grup CIEF en aquests darrers 20 anys segueixen comptant amb nosaltres per ajudar-los i acompanyar-los en la gestió d’aquesta tasca. Amb el canvi que va tenir el sistema el 2004 i amb l’aparició de les bonificacions per formació així com la gestió telemàtica del procés, hem anat incrementat de manera continuada i ininterrompuda els clients a qui prestem aquest servei, fins arribar en el darrer exercici a les dades següents:

Alguns aspectes que voldríem destacar són:

 • Disposem d’una eficient base de dades, dissenyada per nosaltres, en la que introduïm abans de l’enviament telemàtic de les accions a la FEFE totes les dades dels cursos, els assistents previstos i els costos que ens permet:
  • Optimitzar la gestió de cada crèdit
  • Tenir una excel·lent traçabilitat de cada acció formativa
  • Fer un seguiment rigorós i actualitzat del consum real i potencial per empresa, seu o delegació i centre de cost si cal
  • Supervisar el compliment del percentatge de col·lectius prioritaris o del cofinançament.
 • El nostre compromís en facilitar i simplicar la càrrega administrativa i de gestió als nostres clients , dotant de ple sentit al terme “externalització” però facilitant en tot moment la informació qualitativa i quantitativa que garanteixi el control i l’èxit en el procés.
 • L’excel·lent equip humà de l’àrea de gestió, responsable del servei. Comptem amb més de 10 persones amb experiència, una clara orientació al client, polivalència i coneixement integral dels procediments.

Les funcions que realitzem són entre d’altres:

 • Tramitació davant la FEFE de les comunicacions d’inici i de finalització ens els terminis establerts, tant de formació impartida per Grup CIEF com de la realitzada amb d’altres proveïdors o formadors interns , així com els Permisos Individuals de Formació (PIF)
 • Facilitació de tota la documentació necessària per a la correcta gestió del procés: Llistats d’assistència, certificats, acusos de rebut, enquestes entre d’altres.
 • Assessorament i acompanyament pel facilitar la informació a la Representació Legal dels Treballadors (RLT) que recull l’art. 15 del RD 395/2007.
 • Col·laboració amb les Administracions i Òrgans de control competents en les actuacions de seguiment i control que directament o amb el recolzament tècnic de la FEFE es desenvolupin.
 • Assessorament en el compliment dels processos i suport documental necessari per a la correcta aplicació de les bonificacions a la Seguretat Social.

 

mes informació

Actualitat

Crèdit de formació professional i plantilla actualitzada

Amb data 8 de maig s’ha ...

Actiu aplicatiu FEFE per a les formacions de l'exercici 2017

 

Grup CIEF com entitat...

Quota de formació professional i plantilla de les empreses 2016

Actualització de les dades de...

El senat aprova definitivament la llei de la formació per al treball

La comissió de treball i...

Reforma del Sistema de Formació Professional per al treball

Real Decreto ley4/2015, de 22 de març...

veure totes